SUPREME COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

॥यतो धर्मस्ततो जयः॥
Mediation Causelist
As per rule 18 of mediation rules 2015 on the expiry of 90 days from the date fixed for the first appearance of the parties before the mediator, stand terminated unless extension is given by the court
# ANR No. Diary No. Applicant Previous Mediation Date Next Mediation Date Time Mode Mediator Name
1 4329-2022 30312-2021 RITIKA GUPTA - 27-09-2022 02:30 Hybrid Rajiv K. Garg
2 4264-2022 12089-2022 SHIKHAR MOHAN - 27-09-2022 11:30 Virtual Babu Ram Verma
3 4330-2022 17377-2021 MAMTA KAUSHIK - 27-09-2022 14:00 Virtual V.K. Biju
4 4265-2022 31842-2021 VINITA MITESH RAJAN@ VINITA DHARNIDHAR PRASAD - 27-09-2022 11:00 Physical (Mrs.) Vipin Gupta
5 4331-2022 17469-2021 SAPNA SHARMA @ GARIMA SHARMA - 27-09-2022 14:00 Physical Sujeeta Srivastava
6 4116-2022 20068-2021 EKTA @ MAHIMA 09-09-2022 27-09-2022 11:00 Physical Gopal Prasad
7 4250-2022 29939-2019 NRIPENDRA PRATAP SINGH 21-09-2022 27-09-2022 12:00 Virtual Ashok K Sharma
8 4151-2022 46368-2019 PRIYANKA SINGH - 27-09-2022 11:00 Physical Sudhir Mendiratta
9 4219-2022 24653-2022 ROHAN RATNAKAR HEGDE - 27-09-2022 11:00 Hybrid Girish Chand Tyagi
10 4345-2022 17646-2021 POOJA GAUR 23-09-2022 27-09-2022 19:00 Virtual Puja Anand
11 3746-2022 30161-2018 RAMA GUM INDUSTRIES INDIA LIMITED 29-08-2022 27-09-2022 03:00 Physical Krishan Dutta Singh
12 4137-2022 12927-2021 NEHA GUPTA 08-09-2022 27-09-2022 12:00 Physical Savitri Pandey
13 4258-2022 19603-2021 MANU SHREE - 27-09-2022 11:00 Physical Jitendra Mohan Sharma
14 3582-2022 13996-2022 COSMICA 20-09-2022 27-09-2022 02:00 Physical Gopal Prasad
15 4216-2022 12445-2022 ABHILASHA KUMARI 24-09-2022 27-09-2022 16:15 Virtual Sangeeta Mehrotra
16 4271-2022 25802-2021 AMUKTA MALYADA MULAKARI 21-09-2022 27-09-2022 03:30 Virtual Jyoti Chaturvedi
17 4370-2022 12085-2021 MOUMITA BISWAS @ MOUMITA HOWLADER 23-09-2022 27-09-2022 16:00 Virtual Alka Agrawal
18 4335-2022 25011-2021 SULBHA @ SULBHA KOHLI - 27-09-2022 15:00 Physical Reena Singh
19 4171-2022 5073-2019 PRAMILA 20-09-2022 27-09-2022 12:00 Virtual Pushp Gupta
20 4231-2022 24611-2019 MITHILESH PRAJAPATI - 27-09-2022 14:00 Virtual Mohan Lal Sharma
21 4119-2022 24684-2020 MEENAKSHI GARG 15-09-2022 27-09-2022 14:00 Physical Jamshed Bey
22 3629-2022 46161-2018 PABBA RAMCHANDER 15-09-2022 27-09-2022 17:00 Virtual Madhurima Tatia
23 4434-2022 6943-2021 KUNAL MEHRA - 27-09-2022 11:00 Virtual (Mrs.) Vipin Gupta
24 4142-2022 6211-2020 NUPUR SHRIVASTAV 22-09-2022 27-09-2022 14:30 Physical Sadhana Sandhu
25 4166-2022 5125-2020 CHANDNI SINGH 13-09-2022 27-09-2022 16:00 Virtual Asha Gopalan Nair
26 3854-2022 28598-2021 APOORVA SRIVASTAVA 12-09-2022 27-09-2022 12:30 Virtual Pushp Gupta
27 4104-2022 3747-2021 BABY YADAV 20-09-2022 28-09-2022 14:30 Virtual Abha R. Sharma
28 4220-2022 5060-2021 ANMOL ADARSH - 28-09-2022 11:00 Physical Sudha Gupta
29 4236-2022 42071-2019 PRABHDEEP KAUR - 28-09-2022 11:00 Physical Jyoti Chaturvedi
30 3875-2022 10621-2022 ANKIT SUMAN 21-09-2022 28-09-2022 15:00 Physical Reena Singh
31 4347-2022 35631-2019 KRUTI PATEL - 28-09-2022 11:00 Physical Sushma Manchanda
32 3874-2022 3083-2021 MEENAKSHI NEGI @ MEENAKSHI NEGI RAUTHAN 17-09-2022 28-09-2022 04:30 Virtual Rajendra Mal Tatia
33 4017-2022 4942-2022 NEELIMA REDDY 19-09-2022 28-09-2022 15:30 Virtual Sushma Manchanda
34 3695-2022 26919-2021 AYUSHI JAIN 22-09-2022 28-09-2022 14:30 Physical Reena Singh
35 4138-2022 492-2021 MEENA BISHT 12-09-2022 28-09-2022 14:00 Physical Shrabani Chakrabarty
36 4232-2022 35102-2018 ANJALI KUMARI - 28-09-2022 11:00 Physical Prabha Swami
37 4263-2022 6035-2021 DR. SHALINI GUPTA - 28-09-2022 11:00 Physical Aparna Bhat
38 4144-2022 1116-2021 VARANASI LAXMI SUJATA - 28-09-2022 12:00 Physical Mridul Aggarwal
39 4316-2022 21101-2020 VANITA SHARMA 21-09-2022 28-09-2022 12:00 Virtual Kiran Bhardwaj
40 4374-2022 30207-2021 TAPAN GUPTA 22-09-2022 28-09-2022 12:00 Physical Savitri Pandey
41 3828-2022 5107-2022 ABHISHEK CHAUDHURI 20-09-2022 28-09-2022 19:00 Virtual Puja Anand
42 4334-2022 15410-2022 LALITA - 28-09-2022 14:00 Hybrid Vanita Mehta
43 4333-2022 2389-2022 PRIYADARSHINI - 28-09-2022 15:30 Virtual Sunita Sharma
44 4332-2022 6845-2021 NEETA PRADEEP CHOPRA - 28-09-2022 11:00 Physical Gargi Khanna
45 4399-2022 25851-2020 PRIYANKA AWDHESH TIWARI - 28-09-2022 12:00 Physical Sunita Sharma
46 3873-2022 20796-2020 NEELAM 23-09-2022 28-09-2022 14:30 Virtual Pahlad Singh Sharma
47 4018-2022 502-2020 KUSUM ALIAS MAMTA BHAWARLALJI KHINWASARA 23-09-2022 28-09-2022 01:00 Virtual Kiran Bhardwaj
48 3945-2022 21856-2020 ALKA SHARMA 07-09-2022 28-09-2022 11:30 Physical Savitri Pandey
49 4248-2022 21443-2021 M. VANDHANA - 29-09-2022 11:00 Physical Sandeep Narain
50 4315-2022 38504-2019 RADHIKA 26-09-2022 29-09-2022 16:00 Virtual Dipak Bhattacharyya
51 3808-2022 12636-2022 VALLABHANENI VENKATBHAVANA 24-09-2022 29-09-2022 10:00 Virtual Devvrat
52 4213-2022 2466-2022 SONIA VIRDI 23-09-2022 29-09-2022 14:30 Physical Suresh Kumari
53 4403-2022 15255-2021 MANI KANCHAN TRIPATHI - 29-09-2022 15:00 Hybrid Shrabani Chakrabarty
54 4401-2022 17545-2022 SAKSHI JAIN - 29-09-2022 15:00 Hybrid Tripathi,Santosh Kumar
55 4400-2022 6497-2022 NIDHI PANDEY - 29-09-2022 11:00 Virtual Sudhir Mendiratta
56 4393-2022 11444-2022 PREETI GAURAV SISODIA ALIAS PREETI VIJAYSINH (VIJAY SINGH) SISODIA - 29-09-2022 02:00 Hybrid Rajendra Mal Tatia
57 4221-2022 29862-2021 PRIYA CHOUDHARY - 29-09-2022 03:30 Virtual (Mrs.) Vipin Gupta
58 4222-2022 6498-2021 HARENDRA @ MILAN SINGH BHADOURIYA - 29-09-2022 11:00 Physical Aman M. Hingorani
59 4223-2022 18812-2020 GREETA SUNEETHA VINCENT - 29-09-2022 11:00 Physical Krishan Dutta Singh
60 4233-2022 2446-2022 SAHITHI P. - 29-09-2022 03:30 Virtual Pahlad Singh Sharma
61 4259-2022 8319-2022 PRIYANSHI SARASWAT @ LOVEY - 29-09-2022 11:00 Virtual Ashok K Sharma
62 4343-2022 18907-2021 PREETI THAPLIYAL SHARMA 23-09-2022 29-09-2022 02:00 Virtual Dipak Bhattacharyya
63 4164-2022 7986-2021 ARCHANA KUMARI 15-09-2022 29-09-2022 16:00 Virtual Shirin Khajuria
64 4376-2022 25634-2021 ELEENA PAL 22-09-2022 29-09-2022 03:30 Physical R.K. Rathore
65 4327-2022 23312-2022 SRINIVAS RAO - 29-09-2022 12:30 Physical V. Mohana
66 4242-2022 15681-2021 SHWETA GAURKAR ALIAS VAISHALI PRANV MALKAN - 29-09-2022 14:00 Virtual Anuradha Rustagi
67 4238-2022 19268-2020 ANU SHARMA - 29-09-2022 11:00 Physical Mridul Aggarwal
68 4237-2022 31543-2021 APURVA VASHISHTHA - 29-09-2022 11:00 Hybrid Rajiv Dutta, Senior Advocate
69 4111-2022 18401-2020 APARNA 19-09-2022 29-09-2022 14:00 Physical Dipak Bhattacharyya
70 4328-2022 35582-2019 INDU SINGH - 29-09-2022 11:00 Physical Reena Singh
71 4353-2022 14796-2022 D. ALEKHYA - 29-09-2022 11:00 Physical Nikhil Jain
72 4352-2022 25086-2021 DISHA AGARWAL - 29-09-2022 03:00 Virtual Prabha Swami
73 4351-2022 24456-2021 SHIVANI SINGH - 29-09-2022 11:00 Physical Mahajan,Krishan
74 4209-2022 647-2022 J. SWETHA 20-09-2022 29-09-2022 04:30 Virtual Rajendra Mal Tatia
75 4350-2022 25515-2021 MONIKA SHARMA - 29-09-2022 03:30 Virtual Reema Bhandari
76 4349-2022 5254-2022 RAKHI - 29-09-2022 14:00 Physical Reena Singh
77 4348-2022 18240-2022 SONIA MALHOTRA - 29-09-2022 11:00 Physical Pushp Gupta
78 4208-2022 9195-2020 ROOPALI SINGHAL (RUBY) 20-09-2022 29-09-2022 03:30 Virtual Sushma Manchanda
79 4157-2022 10444-2022 GURUMAYUM SUJATA SHARMA 21-09-2022 29-09-2022 16:30 Virtual Sujeeta Srivastava
80 3787-2022 8045-2021 ANIL KUMAR SINGH 22-09-2022 30-09-2022 03:30 Virtual Asha Gopalan Nair
81 3853-2022 19350-2019 MANJU 02-09-2022 30-09-2022 15:00 Physical Devvrat
82 4228-2022 13472-2022 RAM AVTAR PRAJAPATI 19-09-2022 30-09-2022 14:00 Virtual Nanita Sharma
83 4354-2022 43808-2019 POOJA SRIVASTAVA - 30-09-2022 11:00 Physical Mohan Lal Sharma
84 4253-2022 14639-2022 TULIKA LATH 20-09-2022 30-09-2022 14:00 Virtual Bharat Bhushan Dinkar
85 4323-2022 1961-2022 TANYA AGRAWAL 26-09-2022 30-09-2022 17:00 Virtual Rakesh Kumar Khanna
86 4256-2022 25384-2019 SIMMI SARPAL 23-09-2022 30-09-2022 16:00 Virtual Aman M. Hingorani
87 3719-2022 36053-2019 ANITA 03-09-2022 30-09-2022 13:30 Physical Tripathi,Santosh Kumar
88 4261-2022 9407-2022 P. KRITHIKA - 30-09-2022 11:00 Virtual Devvrat
89 3948-2022 2875-2021 SHIV KHANNA 23-09-2022 30-09-2022 14:30 Virtual Shirin Khajuria
90 3996-2022 23537-2021 GEETIKA AGARWAL 23-09-2022 30-09-2022 15:00 Physical Anil Shrivastav
91 4199-2022 26464-2020 SMITAL VIVEK SAINI @ SMITAL SHARAD WAKALKAR 20-09-2022 30-09-2022 11:00 Physical Bharat Bhushan Dinkar
92 4249-2022 1052-2022 SHALINI AGARWALLA - 30-09-2022 11:00 Virtual Suresh Kumari
93 4241-2022 6992-2022 SIMRAN KAUR - 30-09-2022 11:00 Virtual Anil Shrivastav
94 3851-2022 21690-2021 ANJALI MEHROTRA 20-09-2022 30-09-2022 14:00 Physical Devvrat
95 3724-2022 12460-2019 D.S. MURTY 20-09-2022 30-09-2022 16:30 Virtual Snehasish Mukherjee
96 4317-2022 10147-2022 POOJA PANDEY 21-09-2022 30-09-2022 03:30 Virtual Girish Chand Tyagi
97 4269-2022 7044-2022 ANKITA KULKARNI - 30-09-2022 11:00 Virtual Praveena Gautam
98 4247-2022 19791-2021 J. SHARMILA MAHESWARI - 30-09-2022 11:00 Physical Rakesh Kumar Khanna
99 4179-2022 44943-2019 CHHAVA GAYATHREE 22-09-2022 30-09-2022 04:00 Virtual Sushma Manchanda
100 4168-2022 8735-2020 SANGEETA KUMARI 22-09-2022 30-09-2022 14:00 Virtual Suresh Kumari
101 4139-2022 7115-2021 SANA IMRANA 23-09-2022 30-09-2022 15:00 Virtual Reena Singh
102 4201-2022 29238-2021 NILOFAR ABDUL ASIF QURESHI 26-09-2022 30-09-2022 15:30 Virtual Mahajan,Krishan
103 4319-2022 17625-2021 VIOLET INNET CRASTA 21-09-2022 30-09-2022 04:00 Virtual Krishan Dutta Singh
104 4197-2022 6808-2021 PRIYANKA KUMARI 17-09-2022 01-10-2022 23:00 Virtual Suruchi Aggarwal
105 4203-2022 29222-2021 AGASTYA VARUN REDDY 15-09-2022 01-10-2022 11:00 Virtual Ashok Kumar Sharma
106 3744-2022 19491-2021 SONALI SUSOVITA MISHRA 19-09-2022 01-10-2022 11:00 Virtual (Mrs.) Vipin Gupta
107 3817-2022 2785-2022 SOWMYA SUNNY MAHAJAN 24-09-2022 01-10-2022 00:00 Virtual R.K. Rathore
108 3725-2022 28269-2021 RIA KABRA 24-09-2022 01-10-2022 22:00 Virtual Vandana Sharma Bhandari
109 4442-2022 14215-2022 TULIKA KAUSHAL 26-09-2022 01-10-2022 11:00 Virtual Manjeet Chawla
110 3544-2022 15362-2020 LALIT SATYANARAYAN SARASWAT 14-09-2022 03-10-2022 16:30 Physical Madhurima Tatia
111 4244-2022 14618-2022 ANITA KUMARI 20-09-2022 06-10-2022 11:00 Virtual Varuna Bhandari Gugnani
112 3944-2022 22694-2020 AARTI DHRUV TANWAR 09-09-2022 07-10-2022 14:00 Physical Sangeeta Mehrotra
113 4243-2022 29735-2021 SHABNAM JAHAN 22-09-2022 08-10-2022 12:00 Physical Anupama Ahluwalia
114 4257-2022 3536-2021 ANJU SHANDIL - 10-10-2022 11:00 Physical Gargi Khanna
115 4372-2022 13584-2022 SHILPA PAREEK 26-09-2022 10-10-2022 14:00 Physical Manjeet Chawla
116 3743-2022 27314-2020 MEGHALA @ M.MEGHANA 20-09-2022 10-10-2022 16:00 Virtual Varuna Bhandari Gugnani
117 4255-2022 14321-2022 VARSHA RANI 21-09-2022 10-10-2022 12:00 Physical Amita Goyal
118 4262-2022 11466-2022 RASHMI PUNDIR 26-09-2022 10-10-2022 00:00 Physical Anuradha Rustagi
119 4143-2022 18186-2019 BHANU PRIYA 06-10-2022 10-10-2022 16:00 Hybrid Rajendra Mal Tatia
120 4336-2022 26862-2021 ISHEENA TALWAR 28-09-2022 10-10-2022 02:30 Physical Manjula Gupta
121 4344-2022 4991-2021 PREETY PAREEK 26-09-2022 10-10-2022 14:30 Virtual Abha R. Sharma
122 4207-2022 1498-2022 SUGANDHA SRIVASTAVA 19-09-2022 10-10-2022 14:00 Physical Jamshed Bey
123 4162-2022 25531-2021 M/S. HITH CONSULTING PRIVATE LIMITED 26-09-2022 10-10-2022 15:00 Physical Nikhil Jain
124 3818-2022 16392-2022 IREO PRIVATE LIMITED 22-09-2022 10-10-2022 01:00 Physical Manoj Kumar Jain
125 4320-2022 30318-2021 SUSHMITA 22-09-2022 10-10-2022 15:00 Physical Jamshed Bey
126 3995-2022 25007-2021 SUSMITA SAGAR YADAV 21-09-2022 10-10-2022 15:00 Virtual Sudhir Mendiratta
127 4012-2022 17171-2021 SHIKHA KHANDELWAL 02-09-2022 10-10-2022 14:00 Physical Sunil Kumar Verma
128 4251-2022 27249-2020 SWATI 16-09-2022 10-10-2022 15:00 Virtual R.K. Rathore
129 4270-2022 10752-2021 SAMHITA DAS SHARMA - 10-10-2022 11:30 Physical Jasbir Singh Malik
130 3914-2022 42340-2019 ALPA CHAUHAN 15-09-2022 10-10-2022 14:00 Physical Sandeep Narain
131 4122-2022 4174-2021 SONIA 23-09-2022 10-10-2022 14:00 Virtual Kiran Bhardwaj
132 4406-2022 11103-2021 RICHA VERMA - 10-10-2022 11:00 Hybrid Suruchi Aggarwal
133 4169-2022 12930-2020 PREETI SANJAY KUMAR BARANWAL 14-09-2022 10-10-2022 12:00 Physical Jyoti Chaturvedi
134 4184-2022 29342-2021 RAVISHETTY @ PERALA KAVITHA 23-09-2022 10-10-2022 12:00 Virtual Shirin Khajuria
135 4404-2022 11068-2022 SRILATHA ARUN KUMAR MACHHA - 10-10-2022 11:00 Physical Sunil Kumar Verma
136 4260-2022 25548-2020 SANGEETA RANI - 10-10-2022 11:00 Physical Ajay Bansal
137 4405-2022 7321-2022 KARISHMA ARYA - 10-10-2022 12:00 Virtual Rajiv K. Garg
138 4408-2022 43674-2019 POOJA - 11-10-2022 12:00 Virtual Sangeeta Mehrotra
139 3620-2022 14610-2022 PRATEEK GUPTA 22-09-2022 11-10-2022 03:00 Virtual Nikhil Jain
140 4278-2022 2527-2017 VIKRAM VITHALDAS VYAS 16-09-2022 11-10-2022 11:00 Physical Prachi Bajpai
141 4095-2022 28298-2021 BABITA AGARWAL 16-09-2022 11-10-2022 14:00 Physical Sandeep Narain
142 4254-2022 24532-2021 MANTI RANI @ ASHTHA 20-09-2022 11-10-2022 04:00 Virtual Suruchi Aggarwal
143 4224-2022 37263-2019 ASHU GUPTA - 11-10-2022 11:00 Virtual Ajay Bansal
144 4217-2022 22297-2021 KANIKA ADHISH GUPTA 26-09-2022 11-10-2022 14:00 Physical Anuradha Rustagi
145 4148-2022 18942-2021 M. SAI SUDHAKAR 20-09-2022 11-10-2022 11:00 Physical Savitri Pandey
146 3837-2022 18424-2022 NIYATI TEJ GHATGE 24-09-2022 11-10-2022 11:00 Physical Karuna Nundy
147 4198-2022 9129-2021 NIKITA BHARDWAJ 13-09-2022 11-10-2022 12:00 Virtual Aparna Bhat
148 4433-2022 26385-2021 PAVEENA VASU 26-09-2022 11-10-2022 14:00 Physical Anil Shrivastav
149 4407-2022 30872-2021 URMILA MISHRA - 11-10-2022 15:00 Hybrid Abha R. Sharma
150 4153-2022 28223-2021 KSHITIJ - 11-10-2022 14:00 Virtual Pushp Gupta
151 4206-2022 12004-2022 RAM KISHAN PAL @ MUNNA BABU 19-09-2022 11-10-2022 11:00 Virtual Snehasish Mukherjee
152 4411-2022 23597-2020 MALAGANAHALLI VENKATASWAMY SOWMYA - 11-10-2022 11:00 Physical Snehasish Mukherjee
153 4395-2022 43753-2018 ANUJA MALIK - 11-10-2022 11:00 Physical Ajay Bansal
154 4239-2022 24520-2020 PAWAN KUMAR SHARMA - 11-10-2022 11:00 Physical Asha Gopalan Nair
155 4240-2022 24525-2020 SNEH AMIT JOSHI NEE SNEH SHARMA - 11-10-2022 11:00 Physical Pushp Gupta
156 4267-2022 2998-2020 SWATI DAYAMA - 11-10-2022 11:00 Virtual Ashok Kumar Sharma
157 4410-2022 25177-2021 KAMAL KANT - 11-10-2022 15:00 Hybrid N. Annapoorni
158 4183-2022 42814-2018 PALLAVI KUMARI 23-09-2022 11-10-2022 14:00 Physical Vanita Mehta
159 4409-2022 12083-2022 DINESH GUPTA - 11-10-2022 11:00 Physical Sujeeta Srivastava
160 4322-2022 18963-2021 NAMRATA SHARMA 23-09-2022 11-10-2022 14:00 Virtual Sudhir Mendiratta
161 4149-2022 10323-2021 RENU TIWARI 24-09-2022 11-10-2022 16:00 Virtual Pahlad Singh Sharma
162 4268-2022 6389-2022 ESHA OJHA - 12-10-2022 11:00 Hybrid Alka Agrawal
163 3332-2022 37673-2017 SADHANA BHADORIYA 20-09-2022 12-10-2022 15:00 Virtual Ajay Bansal
164 4342-2022 16454-2021 SIMRAN AJAY MANSUKHANI 20-09-2022 12-10-2022 15:30 Virtual Prachi Bajpai
165 4245-2022 33320-2019 NIDHI DIXIT - 12-10-2022 11:00 Virtual Abha R. Sharma
166 3679-2022 17267-2022 BISWANATH SAHU 19-09-2022 12-10-2022 15:30 Virtual Praveena Gautam
167 3782-2022 15141-2021 DEEPSHIKHA CHOUDHURY THROUGH POWER OF ATTRONEY 23-09-2022 12-10-2022 17:00 Virtual Anupama Ahluwalia
168 4318-2022 12827-2022 SMRITI SHAH @ INDU 21-09-2022 12-10-2022 16:30 Virtual Madhurima Tatia
169 4204-2022 29917-2021 VANDANA 26-09-2022 12-10-2022 14:00 Physical Asha Gopalan Nair
170 3811-2022 21981-2011 DR.SANJIB KARMAKAR 06-09-2022 12-10-2022 12:00 Physical Ashok Kumar Sharma
171 4227-2022 14953-2022 PAYAL KHAITAN @ AGARWAL 26-09-2022 12-10-2022 02:00 Physical Mridul Aggarwal
172 4181-2022 7890-2021 SHASHI BALA 21-09-2022 12-10-2022 16:00 Physical Tripathi,Santosh Kumar
173 4396-2022 2918-2022 ARUNA AKSHAY GHUGE NEE ARUNA PATHAK - 13-10-2022 15:00 Virtual Dipak Bhattacharyya
174 3850-2022 2-2021 SUSANTA SAHA 21-09-2022 13-10-2022 11:00 Physical Anuradha Rustagi
175 3913-2022 38046-2019 PARDEEP KAUR SOHAL 23-09-2022 13-10-2022 15:00 Physical Aman M. Hingorani
176 4394-2022 11593-2022 V. HEMAMBUJAVALLI - 13-10-2022 12:00 Virtual Pahlad Singh Sharma
177 4212-2022 18673-2021 MEGHNA GUPTA 23-09-2022 14-10-2022 02:00 Physical Shrabani Chakrabarty
178 3727-2022 27516-2020 SHWETA SINGH 23-09-2022 14-10-2022 11:00 Virtual Sudha Gupta
179 3812-2022 31731-2021 VINITA KUKREJA 23-09-2022 14-10-2022 14:30 Physical Ashok K Sharma
180 3771-2022 12142-2022 VP. HEMANTH ROYAL 22-09-2022 14-10-2022 14:00 Physical Anil Shrivastav
181 3614-2022 8317-2021 PRINCY JAISWAL 26-09-2022 14-10-2022 14:00 Physical Savitri Pandey
182 4147-2022 14292-2022 20-09-2022 14-10-2022 15:00 Physical Praveena Gautam
183 4326-2022 6679-2022 GEDDADA @ GUTHULA LEELA NAGA JYOTHI 26-09-2022 14-10-2022 14:00 Virtual Vandana Sharma Bhandari
184 4211-2022 21642-2020 MANESH KUMARI 21-09-2022 14-10-2022 15:00 Physical Dipak Bhattacharyya
185 3810-2022 18669-2021 ANJALI PRIYA 09-09-2022 14-10-2022 15:00 Physical Babu Ram Verma
186 4234-2022 5422-2022 JOELAH EDWIN - 14-10-2022 11:00 Physical N.K. Aggarwal
187 3839-2022 1892-2022 RICHA KAPOOR 24-09-2022 15-10-2022 11:00 Physical Praveena Gautam
188 4118-2022 3458-2020 APARNA BARUAH 21-09-2022 15-10-2022 12:00 Virtual Jyoti Chaturvedi
189 3675-2022 17050-2022 RTC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 14-09-2022 15-10-2022 04:00 Virtual Rajendra Mal Tatia
190 4324-2022 27382-2021 PADMAWATI MAHESH LAHOTI 26-09-2022 15-10-2022 16:00 Virtual Nandini Gore
191 3731-2022 2834-2020 SHIJIMOL T 26-09-2022 15-10-2022 11:00 Virtual Sujeeta Srivastava
192 4123-2022 24962-2019 CHHAYA ARVIND RANA 23-09-2022 15-10-2022 14:00 Virtual Manjeet Chawla
193 4182-2022 3851-2022 SNEHAL PRATIK TRIVEDI 22-09-2022 15-10-2022 03:00 Virtual Prachi Bajpai
194 3742-2022 1019-2021 SONIKA SALUJA 22-09-2022 15-10-2022 12:00 Virtual Abha R. Sharma
195 3870-2022 2067-2021 PREETI MALVIYA 17-09-2022 15-10-2022 11:00 Virtual Manjeet Chawla
196 4225-2022 29240-2021 ISHITA DAS ROY - 16-10-2022 03:30 Virtual Alka Agrawal
197 4246-2022 14677-2022 PRIYA SINGH 20-09-2022 17-10-2022 16:00 Physical Asha Madan Jain
198 4230-2022 12320-2022 AMIT KUMAR 23-09-2022 17-10-2022 14:00 Physical Manjeet Chawla
199 3729-2022 10098-2021 NAYAN 09-09-2022 17-10-2022 14:00 Virtual Sudhir Mendiratta
200 4170-2022 4773-2020 POOJA CHATTERJI 19-09-2022 19-10-2022 16:30 Virtual Nandini Gore
201 3786-2022 4675-2022 POOJA ASHISH KHANNA ALIAS POOJA PARKASH RAIKHANGHAR 20-09-2022 20-10-2022 12:00 Physical Anuradha Rustagi
202 4172-2022 25971-2020 MANJU RAMNIVAS JALWANIYA ALIAS MANJU VIJAY KHOKHAR ALIAS MANJU RAJKUMAR CHOUDHARY 15-09-2022 20-10-2022 02:00 Physical Nanita Sharma
203 3807-2022 9374-2022 NEETI SRIVASTAVA 19-09-2022 20-10-2022 11:30 Physical Amita Goyal
204 3622-2022 16807-2022 PELLAKURU AMBIKA REDDY 12-08-2022 21-10-2022 02:00 Physical Shrabani Chakrabarty
205 4266-2022 10816-2022 NEHA PANDEY - 21-10-2022 11:00 Physical Vanita Mehta
206 4214-2022 23022-2021 GARIMA YADAV 23-09-2022 22-10-2022 14:00 Virtual Suruchi Aggarwal
207 4020-2022 4489-2022 LAKHVINDER KAUR 08-09-2022 31-10-2022 11:00 Physical Prachi Bajpai
208 3676-2022 15123-2022 RAJINDER SINGH 08-09-2022 03-11-2022 11:00 Physical Prachi Bajpai
209 4011-2022 20415-2019 ANITA BHALIA @ ANITA KASERA 15-09-2022 04-11-2022 02:00 Physical Vanita Mehta
210 4200-2022 13263-2021 SWAPNA SHIVAKUMAR 14-09-2022 03-12-2022 11:00 Virtual Tripathi,Santosh Kumar
211 4155-2022 27175-2019 SAMRAT BOSE - 12-12-2022 11:00 Hybrid N.K. Aggarwal